Thorbjørn Berger

Tannlege

Tannlege Thorbjørn Berger MNTF

Utdannet fra Universitet i Bergen. Tidligere klinikkeier. Bred erfaring fra privatpraksis.