Avbestillingsbetingelser/Ikke-møtt

For time til vanlig sjekk/rens/undersøkelse, må disse avbestilles innen klokken 12:00 dagen før for å unngå gebyr på kr 550.

For time til en forhåndsbekreftet timeavtale for behandling, må disse avbestilles innen 48 timer før for å unngå gebyr på kr 950.

Dersom det ikke er mulig å anvende tapt tid på annet honorargivende arbeid, kan det debiteres med inntil 80 % av timehonoraret. Dette er fastsatt av Helse og omsorgsdepartementet.
Mandagstimer må avbestilles innen klokken 12:00 fredagen før. Vi gjør oppmerksom på at kansellering av avtalt time kan kun gjøres per telefon – ikke epost.

Betingelsene gjelder virkedager – ikke lørdag/søndag/helligdager.

Avbestillingsbetingelsene gjelder – uavhengig av årsak