Diverse

Ved behandling med kroner, broer, fasader, innlegg, proteser og skinner kommer utgiftene til tannteknikker i tillegg.
Tannteknikkerutgiftene legges til regningen uten avanse.
Et skriftlig kostnadsoverslag vil alltid bli gitt før tannbehandling blir påbegynt.